31 outubro, 2010

Voltei...

Na minha ausência

viajei
admirei
fotografei
pintei
sonhei
amei
esperei
chorei

... e voltei